loader

STABILNOŚĆ
PROFESJONALIZM
PASJA!

HISTORIA

sp. z o.o. powstał w roku 2000. Początkowo spółka koncentrowała się na wdrażaniu nowoczesnych informatycznych systemów B2B oraz specjalistycznych systemów firmowych dla firm w branżach sektora ubezpieczeniowego i finansowego. Już w roku 2001 potrzeby naszych klientów przeniosły jednak ciężar inwestycyjny na potrzeby wdrożenia własnej sieci rozległej w technologii radiowej i światłowodowej. Zakres naszych usług został wzbogacony o świadczenie usług szerokopasmowego internetu drogą radiową i kablową oraz o usługi hostingowe. Także w roku 2001 sp. z o.o. została jednym z pierwszych partnerów sieci Akamai Inc. oraz członkiem RIPE oraz uruchomiła pierwsze własne połączenie do sieci typu Tier1. W latach 2001-2004 ilość usług wymagających hostingu przerosła możliwości pojemnościowe pierwszych pomieszczeń kolokacyjnych, co wymogło inwestycje w rozwój infrastruktury kolokacyjnej. Stale zwiększające się zapotrzebowanie na usługi serwerów dzierżawionych, kolokacji w następnych latach było bodźcem do dalszych inwestycji w tym kierunku, a aspekty marketingowe zaowocowały wykreowaniem marki DataHouse.pl. W roku 2008 dzięki zmianom regulacyjnym wdrożyliśmy usługę dostępu do internetu w technologii DSL pod marką Etlink na podstawie umowy BSA. W tym samym okresie dla klienta masowego wdrożona została usługa hostingowa pod marką Hostilla.pl. W roku 2010 do naszej oferty pod marką DataHouse.pl dołączyły usługi chmury zwirtualizowanej oparte na technologii firmy Parallels. W roku 2010 jako jeden z pierwszych operatorów wdrożyliśmy usługi IPv6. Jednocześnie z rozwojem infrastruktury fizycznej rozwijane były połączenia międzyoperatorskie. sp z o.o. od samego początku była obecna w jak największej ilości krajowych punktów wymiany ruchu GIX, WIX, PLIX, TPIX, THINX oraz od roku 2011 także poza granicami w punkcie wymiany ruchu AMSIX (Amsterdam) gdzie posiada bezpośrednie połączenia peeringowe z takimi potentatami jak Microsoft, Facebook, Amazon. Dostawcami naszych tranzytów międzynarodowych było i jest wielu operatorów klasy Tier1 takich jak UUnet, Tiscali, Cogent, Level, NTT, Hurricane Electric.

DLACZEGO?

W biznesie tak jak w życiu, liczy się przede wszystkim to, z jakim partnerem zwiąże się swój los i komu powierzy to, co najważniejsze.
Podobnie jak w życiu tak i w biznesie - stabilność, zaufanie i szacunek są podstawą do wszelkich działań.

to stabilny partner w interesach i to nie tylko wtedy, gdy wszystko działa jak należy, lecz przede wszystkim, gdy występują problemy.
Naszą zasadą jest to, iż nasze powodzenie jest zależne od powodzenia naszych klientów, dlatego zawsze mogą oni liczyć na naszą wiedzę, poradę i szybkie oraz skuteczne działanie w przypadku problemów nie tylko natury technicznej.

W wychodzimy z prostego założenia, że jedynym obowiązkiem klienta jest dokonanie płatności za usługę a reszta należy do nas. Dlatego też cieszymy się wysokimi ocenami wystawianymi nam przez naszych klientów.

ZARZĄD

Konrad Olszewski     -Prezes Zarządu -


Jarosław Dajnowicz  -V-ce Prezes Zarządu - 


Małgorzata Danilewicz -Prokurent-

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

  • consulting teleinformatyczny
  • budowa i eksploatacja rozległych sieci światłowodowych
  • usługi centrum danych
  • usługi hostingowe
  • platformy wirtualizacyjne
  • cloud computing
  • dostęp do internetu
  • systemy radiowej transmisji danych
  • budowa zaawansowanych systemów informatycznych
  • administracja systemami teleinformatycznymi

KLIENCI

action.png

 

 

KONTAKT

Etopline  : 0 801 081 221
koszt wg. taryfy operatora

tel: 22 578 01 00
fax: 22 578 01 01
e-mail: etop@etop.pl

Dział Handlowy
tel: 22 578 03 21
e-mail: kolokacja@etop.pl
e-mail: internet@etop.pl
e-mail: hosting@etop.pl

Dział Techniczny
tel: 22 578 03 30
e-mail: dt@etop.pl

Księgowość/Rozliczenia
tel: 22 578 01 13
tel: 22 578 01 15
e-mail: dk@etop.pl
                   

Godziny pracy biura 8:30-17:30

Zgłaszanie awarii łącz radiowych i kolokacji 24 godziny
(łącza, kolokacja, dzierżawa serwerów)
801 081 330
z telefonów komórkowych 22 578 03 30

Zgłaszanie problemów dotyczących administracji systemowej
22 578 03 20

Rejestracja domen, przydział adresacji IP, wpisy DNS, Hosting, Obsługa kont pocztowych
tel. 22 578 03 22
email: dat@etop.pl

eTOP sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 200
02-222 Warszawa
Regon 016310320    NIP 522-25-50-755
KRS 0000029426 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 75000 PLN
BNP Paribas Bank Polska S.A. konto numer
28 1600 1374 1843 3345 5000 0003